تاریخ : سه شنبه 27 اسفند 1392 | 01:32 ب.ظ | نویسنده : مصطفی آغبلاغی تبریزی

چــنگ شعـــر مثــنوی

مولانا دربارۀ سومین خلیفۀ خویش، حسام الدین چلبی سروده است.

مـــدتـــی ایـــن مثــنوی تـاخــــیر شد
مهلـــتی بایســـت تـا خـــون شیر شد
تا نــــزایــد بخـــت تـــو فــــــرزند نو
خون نگردد شیر شیرین خوش شنو
چون ضیاً الحــق حسام الدین عنان
بــــاز گـــــردانیــد ز اوج آســـــمان
چون به معـــراج حقایــق رفته بود
بی بهارش غنچه های نشکفــته بود
چون ز دریا سوی ســاحل باز گشت
چنگ شعـــر مثـــنوی با ساز گشت
مثـــنوی کــــــه صیـــقل ارواح بود
بازگشــــتش روز اســـــتفــــتاح بود
مطــــلع تاریـــخ این ســـودا و سود
سال اندر ششصد وشصت و دو بود
بلـــبلی ز یـــنجا بُرَفـــت و بازگشت
بهــر صـــید این مــــعانی باز گشت


دفتر دوم " مثنوی معنوی " با این بیت ها زمانی آغاز می شود که حسام الدین چلبی از معراج حقایق بر می گردد و بدینگونه چنگ مثنوی، آهنگ گمشدۀ خود را از سر می گیرد. همان سان که نام شمس با دیوان غزلیات مولانا پیوند خورده است و مولانا شمس را گویندۀ دیوان غزلیات تلقی می کند و در پایان بیشترینه غزلها نام شمس را ذکر می کند، به همانگونه نام حسام الدین نیز با " مثنوی معنوی " در پیوند است. چنان که مولانا در سر آغاز دفتر ششم، مثنوی را به نام حسام الدین " حسامی نامه " می خواند.

ای حـــیات دل حُـسام الــدین بسی
میل می جــوشد به قسم سـادِ سی
گشت از جــذب چو تو عـلامه یی
در جهان گردان حسامی نامه یی
پیــش کش می آرمت ای معـنوی
قســم سادِ س در تـــمام مثـــنوی


بدون تردید این یکی از سر فرازی های حسام الدین چلبی است که مولانا " مثنوی معنوی " را بنابر خواهش او سروده است که پژوهشگران سال 657 را، سال آغاز سرایش " مثنوی معنوی " می دانند. مولانا پس از غیبت بی باز گشت شمس، بیست و هفت سال دیگر به زنده گی پر بار و عارفانۀ خویش ادامه داد. او در این مدت زمان سیمای عارفانه و پرشکوه شمس را در چهرۀ شیخ صلاح الدین زَرکوب و شیخ حسام الدین چلبی می دید. بانوی دانشمند، " انه ماری شیمل " مولوی شناس فقید آلمانی در کتاب " شکوه شمس " در این ارتباط می نویسد: « سه مرحلۀ الهام بخش در وجود مولوی تکرار شده است، چنان که او پس از تجربۀ سوزان و پر التهاب عشق شمس الدین، در صحبت صلاح الدین آرامش روحی یافت. تاثیر و نفوذ حسام الدین چلبی او را به نهایت کمال فکری رساند.» روزی یکی از مریدان از مولانا پرسید که از میان شمس، صلاح الدین و حسام الدین زَرکوب، کدام یک برتر است؟ مولانا گفته بود: شمس خورشید است، صلاح الدین ماه و حسام الدین ستاره. سلطان ولد این موضوع را این گونه در " مثنوی ولدی " یا " ولد نامه " بیان می کند:

آن یکـــی بـــاز گفـــت، مـــولانــــا !
زین سه نایــــب کـــدام بـــود اعـــلی
گفتـــش انـــدر جـــواب کـــی همراه
شمس چون مهر بد، صلاح چون ماه
چون ســـتاره ست شه حـــسام الحق
ز انکه گشـــته ســـت با ملک ملحق
همه را یک شـــناس چـــون که ترا
مــی رســـانند هـــر یکـــی به خـــدا
دامـــن هـــــر یکـــی که گیـــری تو
زنـــــده گــــردی دیگـــر نمیـــری توادامه مطلب

طبقه بندی: اشعار با قالب مثنوی،
برچسب ها: چنگ شعر مثنوی،

  • خرید مسکن
  • آریس پیکس
  • وبلاگ شخصی
  • جاده ماز
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات