تاریخ : پنجشنبه 17 بهمن 1392 | 03:37 ب.ظ | نویسنده : مصطفی آغبلاغی تبریزی


آغوش در اشعار پارسی


رشكم   از   پیرهن  آید كه در آغوش تو خسبد                زهرم از غالیه آید كه بر اندام تو   ساید

سعدی

 

گلرخان   را    می‌دهد    تعلیم    عاشق‌پروری                گل كه بلبل را در آغوش چمن می‌پرود

صائب تبریزی

 

كو   طالعی    كه    تنگ    در    آغوش آرمت؟                 یا: طاقتی  كه دست   ز دامن بدارمت

عاشق اصفهانی

 

آمــــــــــد    سحرم      بتم      در       آغوش                  افكنده     كمند      زلف     بر    دوش

مولوی  

 

یك   روز    در   آغوش     تو     آرام      گرفتم                 یك   عمر    قرار   از   دل  ناكام  گرفتم

ابوالحسن ورزی

 

ادب   عشق    تقاضا    نكند    بوس   و   كنار                دونگه چون بهم آمیخت، همان آغوش است

جلال عضد

 

همچون   هلال   بهر تو آغوش ما  تهی  است                ای   كوكب   امید   در   آغوش كیستی؟

رهی معیّری

 

مراد خسرو   از شیرین  كناری بود  و آغوشی                محبّت كار فرهاد است و كوه بیستون سفتن

سعدی

 

اگر   به  دامن   وصل   تو   دست   ما    نرسد                 كشیده‌ایم   در   آغوش      آرزوی   ترا

حزین لاهیجی

 

دستم   نمی‌رسد   كه    در   آغوش  گیرمت                 ای ماه با كه دست در آغوش می‌كنی؟

هوشنگ ابتهاج

 

گر   نیمشبی    مست   در   آغوش من افتد                 چندان به لبش بوسه زنم كز سخن افتد

بهار

 

آغوش  تو    چون   محرم   راز    دگری    بود                  پیوند   دل   از   عشق  تو ببریدم و رفتم

اوبالحسن ورزی

 

آنكه  بوسید  لب  نوش  تو    شكر   نچشید                  و انكه   خسبید   در آغوش تو بیدار نشد

فروغی بسطامی

 

عمری   دویده‌ای   تو   به   آغوش   گرم  من                 اكنون   چگونه  چشم تو گوید نیاز نیست

عبدالوهاب نورانی

 

آغوشم  از   كشاكش  حسرت  چو گل درید                  شاخ  گلی  ندید   شبی  در كنار خویش

صائب تبریزی

 

به   هیچ   حیله   در   آغوش   من  نمی‌آیی                 مگر  تو  را   ز   نسیم   بهار    ساخته‌اند

صائب تبریزی

 

گر چه  پیرم  تو  شبی  تنگ  در آغوشم گیر                 تا   سحر گه   ز  كنار  تو   جوان   برخیزم

حافظ

 

از لطافت بس كه روحانی سرشت افتاده است            گیرمش گر در بغل پندارم آغوشم تهی است

ناظم هروی

 

با خیال خشك  تا كی سر به یك بالین  نهم                 دست در آغوش با تصویر كردن مشكل است

صائب تبریزی

 

آغوش  مرا   محرم    آن   خرمن   گل   كن                  موی    كمرت   طاقت    این    بار    ندارد

صائب تبریزی

 

بیائید  ای هوسها،  بیخودیها، گرم جوشیها                 كه در آغوش نرمی تكیه‌گاهی كرده‌ام پیدا

پژمان بختیاری

 

زان  گونه  كه   دوش   در   دلم   بودی   تو                  یا  رب   كه   به   بینمت  در آغوش امشب

اوحدی مراغه‌ای

 

سرم  ‌ای   ماه   بد امان   نوازش    بگـــذار                 تا  در   آغوش   تو  سوز  غزلی  ساز  كنم

ابتهاج

 

نازك اندامی بود امشب در آغوشم «رهی»                 همچو  نیلوفر  به  شاخ  نسترن  پیچیده‌ام

رهی معیّری

 

نماز   عشق   مــرا   آبرو   از   آن  بــــاشد                 که  قیبله  می کنم   آغوش  مهربان  تو را

مهدی سهیلی


طبقه بندی: مطالب ادبی،
برچسب ها: آغوش، در، اشعار، شعر، پارسی، فارسی، ایرانی،

تاریخ : پنجشنبه 17 بهمن 1392 | 03:28 ب.ظ | نویسنده : مصطفی آغبلاغی تبریزی

 توبه در اشعار پارسی

توبه


 

نه شیخ می‌دهدم توبه ونه پیرمغان می         ‌ زبس كه توبه نمودم زبس كه توبه شكستم

یغمای جندقی
 

 

اگر    جرم    بخشی    به    مقدار  جود            نماند          گنهكاری          اندر         وجود

سعدی

 

 

نیم اهل زهد و توبه به من آرسا غرمی           كه   به  صدق   توبه كردم   ز عبادت ریائی

عراقی

 

 

چوشكست توبة من،مشكن تو عهد،باری       به من شكسته دل گو،كه:چگونه‌ای؟كجایی؟

عراقی

 

 

به طواف كعبه رفتم،به حرم رهم ندادند          كه برون درچه كردی، كه درون خانه‌آئی؟

عراقی

 

 

برادران    طریقت     نصیحتم      مكیند           كه توبه در ره عشق آبگینه بر سنگ است

سعدی

 

 

دست حاجت كه بری پیش خداوندی بر          كه كریم است و رحیم‌است‌و غفوراست‌و ودود

سعدی

 

 

ساقی بیار  جامی  كز  زهد توبه كردم           مطرب   بزن   نوائی   كز   توبه  عار دارم

سعدی

 

 

نا امید   از   در رحمت به كجا باید رفت           یا رب از هر چه خطا رفت هزار استغفار

سعدی

 

 

همه   عمر    اگر   بنده كند معصیتش          به یكی توبه ببخشد،كه غفور است ورحیم

محیط قمی

 

 

سُبحه بركف توبه برلب دل پرازشوق گناه       معصیت   را   خنده  می‌آید ز استغفار ما

صائب تبریزی

 

 

ز عشق و باده رهی، توبه ام دهد زاهد          من و شكیب ز معشوق و می معاذ الله!

رهی معیّری

 

 

یا رب ار نگذری از جرم و گناهم چه كنم؟       ندهی   گر به در خویش پناهم چه كنم؟

بهجتی شفق

 

 

كاسه و كوزة تقوا  كه  نمودند  درست          دیدم‌آن‌كاسه به‌سنگ آمدوآن كوزه شكست

شهریار

 

 

من نه خودتوبه شكستم كه گنهكارشوم        توبه خود راشكند چون تو شوی باده پرست

لعلی تبریزیطبقه بندی: مطالب ادبی،
برچسب ها: توبه، در، اشعار، پارسی، فارسی،

تاریخ : پنجشنبه 17 بهمن 1392 | 03:21 ب.ظ | نویسنده : مصطفی آغبلاغی تبریزی
دعا در اشعار پارسی

 
دعا در اشعار پارسی

 


دلا معاش   چنان   كن   كه گر بلغزد پای                فـــرشتـه‌ات به دو دست دعــــا نگهدارد

 

حافظ

 

خواهم من  از خدا به دعا صد هزار جان         تـــا صـد  هـــزار بـــــار بمیـــرم برای تو

هلالی جفتائی

 

رفتم به مسجدی كه به رویش نظر كنم         بر رخ گرفت دست و دعا را بهانه ساخت

میلی ترك

 

دعای مردن  من می‌كنی چه حاجت آن          بقــای  هجــر تو  بادا مكن دعای دگر

كمال خجندی

 

دگرآن شب است امشب كه زپی سحرندارد        من و بــاز آن دعاها كه یكی اثر ندارد

وحشی بافقی

 

از بس  كه  وصالش   به دعا می‌خواهم         خجلت زدة روی دعــــــا ساخت مرا

خلیل

 

به  دشنامی   دل  ما   را   به  دست آر        كه همچــون ما دعــــا  گوئی  ندارد

نثاری تبریزی

 

از آن مژگان او دست دعا بر آسمان دارد        كه دائم از خدا خواهد شفای چشم بیمارش

كلیم كاشانی

 

شب هجراست ودارم برفلك دست دعا‌امشب   به غیر ازمرگ حیرانم چه خواهم ازخداامشب

هاتف اصفهانی

 

من  از  خدای   خود به دعا خواستم تو را        امشب تو نیز بهر خدا  تا  سحر  مرو

گلچین معانی

 

دلا    بسوز    كه    سوز   تو  كارها  بكند        دعای نیم شبی دفع  صد  بلا   بكند

حافظ

 

من   به    دعا   كرده ام   مدّعیان را هلاك        زانكه خواص دعا دفع بلا كردن است

فروغی بسطامی

 

باغ دعا پر گل شود هر برگ گل بلبل شود        در باغ شب گر بگذری عطر دعا را بشنوی

مهدی سهیلی

 

كلید   گنج   سعادت   بود    دعای   سحر        كه این كلید همه قفل های بسته گشود

شهریار

 

افتادگان   چو    تكیه   به دست دعا كنند        صد  درد  را  به  قطرۀ اشكی دوا كنند

قاسم بیك طالبی

 

گفتی   مرا   كه   پیر   شوم   ای پدر بیا        نفرین كه در  لباس  دعا كرده‌ای  ببین

سعید اوخرقانی

 

دعای صبح وآه شب كلیدگنج مقصوداست       بدین راه وروش می‌رو كه بادلداده بپیوندی

حافظ

 

حافظ   وظیفة  تو  دعا گفتن است و بس        در بند آن مباش كه  نشنید  یا شنید

حافظ

 

یا رب   این     آتش  كه در جان من است        سرد كن زان سان كه كردی بر خلیل

حافظ

 

دعای    گوشه     نشینان     بلا   بگرداند        چرا به گوشة چشمی به ما نمی نگری

حافظ

 

نالم   ز   جفای   تو   و دارم به دعا دست        كان ناله مبادا كه اثر داشته باشد

دولتشاه قاجار

 

خدایا   به    عزّت    كه    خوارم      مكن        به  ذلّ  گنــــه  شــــرمسارم مكن

سعدی

 

مرا     شرمساری    ز   روی    تو     بس        دگر  شرمسارم  مكن  پیش كس

سعدی

 

گفتی  كه  مستجاب  كنم  گر  دعا  كنی        توفیق هم عطا كن و حال دعا ببخش

صابر همدانی

 

ای  بلند  اختر  خدایت عمر جاویدان دهد        و آنچه پیروزی و بهروزی در آن است آن دهد

سعدی

 

یا رب  نگاه  كس  به  كسی  آشنا  مكن        ور می‌كنی كرم كن و از هم جدا مكن

عالی شیرازی

 

یا رب  به  سبو كشان   مستم   بخشای       بر  مُغبچگان  می  پرستم  بخشای

بر  این  منگر كه  باده در دست من است        بر آنكه دهد باده به دستم بخشای

مجمر اصفهانی

 

من  میرم  و  از  زاری  من آگهیش نیست       یا رب كه دعا كرد چنین زار بمیرم

صباحی بیدگلی

 

آن  لاله  رخ  كه سوخت دل من به داغ او       روشن  بود همیشه الهی چراغ او

رمضان فنائی

 

نخوابیده است باكین كسی هرگزدل صافم        زبسترچون دعا از سینه‌های پاك برخیزم

صائب تبریزی

 

ای گل خوش نسیم من بلبل خویش رامسوز        كزسرصدق می‌كندشب همه شب دعای تو

حافظ

 

خدا تــــــــــرا  و  مـــــرا  از  بــــلا نگهدارد        تــــرا  ز درد و  مــــــرا از دوا نگهدارد

حلوائی

 

گرنمی آیم به پرسش نیست درتقصیرمن        کور بادا دیده ام بیمار چون بینم تو را

ذوقی تونی

 

نهادی      بر    ســـر    بـالین  من   پای        ســـرت   بــــالیــن   بیمـاری    نبیند

حیرتی تونی

 

تنت   به   ناز    طبیبان    نیازمند    مباد        وجود    نازکت     آزرده     گزند  مباد

حافظ


طبقه بندی: مطالب ادبی،
برچسب ها: دعا، در، اشعار، پارسی، فارسی، ناب، عالی،

تعداد کل صفحات : 12 :: ... 3 4 5 6 7 8 9 ...

  • خرید مسکن
  • آریس پیکس
  • وبلاگ شخصی
  • جاده ماز
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic