یا حسن غریب تر از تو دیگه دنیا ندیده
چه کسی مثل تو این اندازه طعنه شنیده؟
مو به مو دیدی چطور فاطمه شد قد خمیده
میگن از زهر جفا خون شده آقا جگرت
زپا افتاده ای و خون شده قلب خواهرت
ببین اومده به بالای سر تو مادرت
کوه امیدم عاشق تو عشق خداست-حرم تو هرکی که خواست-بگو که تو دلای ماست
یا حسن مولا2

آه و واویلا غریب مادر یا حسن3 غریب مادر

همه ی عمرتو با غربت و غصه سر شده
بیشترین جسارتا تو کوچه پشت در شده
بردن مادرت از تو کوچه درد سر شده
مردم اینجا مسلمونن ولی بد دهنن
با همین طعنه هاشون دل شمارو میشکنن
تو کوچه مادر و پیش چشم بچه اش میزنن
شده سهم تو ستم و زخم جگرو-طعنه ی روی منبرو-روی کبود مادرو
یا حسن مولا
آه و واویلا غریب مادر یا حسن3 غریب مادر
تو شجاعت چیزی از علی تو دست کم نداری
بمیرم برات که حتی تو خونت محرم نداری
پسر فاطمه ای ولی چرا حرم نداری؟؟؟
میسازیم برا شما صحن و سرا باشور وغوغا
یه طرف صحن شما و یه طرف مرقد زهرا
شعبه ی دوم بین الحرمین میشه همونجا
به تو دلبستم فدای خاک قدمت-توکه معروفه کرمت-مارو ببر تا حرمت
یا حسن مولا
آه و واویلا غریب مادر یا حسن3 غریب مادر *
شاعر : میثم میرزایی